Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Λιγότερη Γραφειοκρατία – Ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη με την Εθνική Πύλη ermis


Χρήστος Ζώης «Εισάγουμε αποφασιστικά την Ελλάδα στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρέχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις»

Οριστικό τέλος στις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών αναμένεται να βάλει η νέα Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ermis.gov.gr μέσω της οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν δεκάδες αιτήσεις και να τις παραλαμβάνουν ταχύτατα στην οθόνη του υπολογιστή τους. Διαδικασίες που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, βρίσκονται πλέον στη διάθεσή τους με ένα μόνο κλικ στην Εθνική Δικτυακή Πύλη ermis του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προσφερόμενες πλήρως ηλεκτρονικοποιημένες συναλλαγές αφορούν σε χορηγήσεις βεβαιώσεων του Εθνικού Δημοτολογίου, του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών και του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα προβλέπεται η ένταξη και νέων συναλλαγών οι οποίες ενδεικτικά αφορούν περισσότερες από 10 υπηρεσίες και συναλλαγές με φορέα πάροχο το ΙΚΑ, π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα για επιχειρήσεις - εργοδότες, ασφαλιστική ενημερότητα για εργαζομένους. Επίσης, τη χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση με φορέα πάροχο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ποσού μηνιαίας σύνταξης με φορέα πάροχο το ΝΑΤ.

Μέσω της νέας πύλης και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ermis.gov.gr, παρέχεται πρόσβαση, σε πρώτη φάση, σε 100 διαδικασίες συναλλαγής με διαφορετικούς φορείς του δημοσίου! Ο πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται για τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεών του με το δημόσιο, να λαμβάνει πληροφορίες για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, να εκδίδει παντός είδους πιστοποιητικά, να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και να εκτυπώνει όλα τα έντυπα αιτήσεων.

Στην επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης http://www.ermis.gov.gr/, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, μίλησαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Βασίλης Ασημακόπουλος, και ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κ. Κωστής Δούκας.

«Επιτέλους η Δημόσια Διοίκηση κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, τονίζοντας ότι «Η Πύλη ermis θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις συναλλαγές τους, φυσικές ή ηλεκτρονικές με το δημόσιο, ενώ παρέχονται και επιλεγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θέλουμε μια Δημόσια Διοίκηση χρήσιμη στον πολίτη και αξιόπιστη. Αυτό είναι στόχος και χρέος μας και να είστε σίγουροι ότι το χρέος αυτό θα το εκτελέσουμε στο ακέραιο».

«Στόχος μας στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι η «Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση για όλους», ανέφερε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, ο οποίος επεσήμανε πως «η Δικτυακή Πύλη ermis, προϋπολογισμού 8,7 εκ Ευρώ, λειτουργεί ως «υπηρεσία Μιας Στάσης» στην ψηφιακή επικοινωνία και εισάγει αποφασιστικά την Ελλάδα στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τις καθημερινές τους συναλλαγές με τις υπηρεσίες».

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζώης, «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, «έχουν ήδη υλοποιηθεί και υλοποιούνται σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε., έργα ευρείας κλίμακας και διασποράς που αποτελούν τους πυλώνες της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και συγχρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τα έργα αυτά αφορούν α. το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, β. το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και γ. την υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» ανέφερε ο κ. Ζώης.

Το έργο ermis που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους:

ü Στοχεύει στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών αμφίδρομης επικοινωνίας και ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης από ένα κεντρικό σημείο.

ü Προσφέρει όλες τις απαραίτητες υποδομές και εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Δεν αντικαθιστά τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων αλλά θα λειτουργήσει ως hub, πλήμνη, σημείο συγκέντρωσης, διαμεσολάβησης και αναδιανομής της ψηφιακής πληροφορίας.

ü Διασφαλίζει τη Συλλογή και Οργάνωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, τη Διάθεση στο Διαδίκτυο των πληροφοριών αυτών, την Ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την πλήρη υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση των πολιτών και επιχειρήσεων κατά τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.

ü Συμβάλλει καθοριστικά στην εναρμόνιση της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ηλεκτρονικές υπηρεσίες one stop shop και ψηφιακής αυθεντικοποίησης.

ü Διασφαλίζει υψηλά οικονομοτεχνικά οφέλη για το ΥΠ.ΕΣ. και γενικότερα για το Δημόσιο, αναλαμβάνοντας το σύνολο των υπηρεσιών και υποδομών εξυπηρέτησης των ΚΕΠ και ειδικότερα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών που πραγματοποιούνται μέσω των ΚΕΠ.

Η Εθνική Πύλη ermis συνιστά αντικείμενο του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων», με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και φορέα λειτουργίας και χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.