Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Εγκαίνια σταθμού συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος της «ΔΩΔΩΝΗ» στη Θεσπρωτία


Μεθαύριο, Σάββατο και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του σταθμού συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γκρίκα του Δήμου Παραμυθιάς παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα.

Με τη δημιουργία του νέου σταθμού συγκέντρωσης, όπου θα εισκομίζεται το γάλα από τον Νομό Θεσπρωτίας, αξιοποιούνται οι σύγχρονες υποδομές στην περιοχή, όπως είναι η Εγνατία οδός και το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, γεγονός, που θα περιορίσει σημαντικά τις διανυόμενες αποστάσεις και θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της Α΄ ύλης και τη μείωση του κόστους συλλογής.
Επίσης, η δημιουργία του νέου σταθμού θα διευκολύνει τη συνεργασία των παραγωγών της Θεσπρωτίας με την εταιρία, αφού πλέον θα υπάρχει ένας σταθμός κοντά τους, όπου θα απευθύνονται για τα ζητήματα, που τους αφορούν και θα δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον νέες θέσεις εργασίας.