Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ολόκληρο το κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης για τον «Καλλικράτη»


Ριζοσπαστική δομική αλλαγή, που βάζει νέα θεμέλια στη λειτουργία και δομή της πολιτείας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου το νομοσχέδιο "Νέα Αρχιτεκτονική για την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση", που αποτελεί τη συνέχεια του Σχεδίου "Καποδίστριας".

Αναλυτικά το κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης του υπουργείου Εσωτερικών «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» ...εδώ