Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Πλούσια φορολογικά κίνητρα στις Ειδικές Οικονομικές ΖώνεςΗ Ήπειρος τις έχει άμεση ανάγκη

Πλούσια είναι τα φορολογικά κίνητρα που θα υπάρχουν στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), μια εκ των οποίων μελετάται να γίνει και στην Ήπειρο.
Όπως φάνηκε από την ενημέρωση που υπήρξε στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της μελέτης για την εκεί ΕΟΖ (το «παρών» έδωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κ. Καψάλης, μαζί με δυο αντιδημάρχους), οι επιχειρήσεις που θα υπάρχουν σε μια ΕΟΖ θα απολαμβάνουν ειδικών προνομίων, που θα τους δίνουν την ευκαιρία ανάπτυξης, ενώ μια τέτοια Ζώνη αναβαθμίζει σημαντικά κάθε περιοχή και βοηθά τα μέγιστα στην μείωση της ανεργίας.
Αυτό εξάλλου έχει επισημάνει ο «Π.Λ.» μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, ενώ αυτό τόνισε πρόσφατα σε αποκλειστική συνέντευξη στον «Π.Λ.» ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών Αντώνης Μπέζας.

Μηδενική φορολογία…
Την ευθύνη για τις ΕΟΖ προτείνεται να έχει μια Κεντρική Αρχή Διαχείρισης υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με μετόχους κατά 51% κρατικούς φορείς και κατά 49% ιδιωτικά νομικά ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα. Τα έσοδά της θα προέρχονται από ενοικιάσεις, πωλήσεις ή μισθώσεις ακινήτων των ΕΟΖ στους επενδυτές, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους επενδυτές και από την εκμετάλλευση του αρχικού της κεφαλαίου.
Η παροχή κινήτρων θα θεσμοθετηθεί σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο τα κίνητρα θα αφορούν το σύνολο των ΕΟΖ και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά επιμέρους κίνητρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε ΕΟΖ.
Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει φορολογικά και διοικητικά κίνητρα, όπως μηδενική φορολογία εισοδήματος τα πρώτα 10 χρόνια και κατά 50% χαμηλότερη σε σχέση με την ισχύουσα για τα επόμενα πέντε χρόνια, μηδενική φορολογία μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% ασφαλιστικές εισφορές, μηδενική φορολογία στην αγορά ακινήτων, καθώς και μηδενικός ΦΠΑ για την αγορά πρώτων υλών και υπηρεσιών, δασμός προϊόντων προς την εσωτερική αγορά 3% επί της συνολικής αξίας ή 1,5% εάν το 100% των πρώτων υλών είναι ελληνικές. Οι επιχειρήσεις εντός ΕΟΖ θα έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Τα προτεινόμενα διοικητικά κίνητρα έχουν να κάνουν με τις αδειοδοτήσεις, οι οποίες θα γίνονται απευθείας από την κεντρική διαχειριστική αρχή, η διαχείριση των εγγράφων θα γίνεται ψηφιακά, οι δικαστικές εκκρεμότητες θα διευθετούνται από ειδική δικαστική υπηρεσία εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ενώ οι επιχειρήσεις θα τηρούν τα βιβλία τους σε νόμισμα της επιλογής τους!

Χωρίς ειδικό καθεστώς…
Μεταξύ των κινήτρων δεν περιλαμβάνεται ειδικό εργασιακό καθεστώς, ενώ όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση οι ΕΟΖ δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν μόνο σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος.
«Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποδεικνύει ότι για τη χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ΕΟΖ. Αντιθέτως, όπου δημιουργήθηκαν ΕΟΖ επέφεραν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση.
http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/13/10312