Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ»

Από το ΚΠΕ Φιλιατών
Το ΚΠΕ Φιλιατών στα πλαίσια της ίδρυσης και οργάνωσης του εθνικού θεματικού δικτύου: «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ» διοργανώνει σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από 14 - 16 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Φιλιατών στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ και στο ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ στη ΒΡΥΣΈΛΛΑ και σε εξωτερικά πεδία δράσεων, απευθύνεται στα μέλη του δικτύου.
Την Παρασκευή 14-12-2012 οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών θα είναι ανοικτές προς το κοινό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 14/12/12
16:30 - 17:00 Εγγραφή - Παραλαβή φακέλου
17:00 - 17:15 Χαιρετισμοί
17:15 - 17:45 Νικολάου Μάρκος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ «Δράσεις και λειτουργία του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
17:45 - 18:15 Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος , Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «υδροκίνηση»
18:15 - 19:30 Βασίλης Κασκάνης Αρχιτέκτονας MSc Υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. «Οι Υδρόμυλοι στην Ήπειρο»
19:30 – 19:45 Διάλειμμα
19:45 - 20:15

20:15 - 21:00 Βασίλης Νιτσιάκος Καθηγητής Φιλ.σχολ. Κοινωνικής Λαογραφίας «Το Νερό στον Λαϊκό Πολιτισμό »
Μιχάλης Αράπογλου Αρχιτέκτονας D.P.L.G. δρ. Ανθρωπογεωγραφίας «Ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση ενός Ηπειρώτικου νερόμυλου του 19ου αι.»
21:00 - 21:30 Συζήτηση