Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Δωρεάν ασύρματο internet σε κοινόχρηστους χώρους στη Θεσπρωτία

..............................................................................
Δέσμευση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, ήταν η εγκατάσταση σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο internet σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζόδρομους κλπ) στη Θεσπρωτία.

Πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται κυρίως σε νέους ανθρώπους, ακολουθώντας τη νέα αντίληψη ψηφιακής στρατηγικής 2007-2013.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο «Ευρυζωνικές υποδομές ασύρματης πρόσβασης, υπηρεσιών και εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 295.000€.
Στο έργο προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους, τα οποία θα παρέχουν δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες.
Επιπλέον, χρηματοδοτούνται η υλοποίηση έργων επίδειξης και δικτύων εφαρμογών και η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προώθησης της ευρυζωνικότητας με παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών για φορητές συσκευές.
Σε πρώτο στάδιο τα σημεία εγκατάστασης των Συσκευών Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ-Access Points) στο διαδίκτυο, από το φορέα υλοποίησης που είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, θα είναι στην παραλία Συβότων, στην Πλαταριά, στην Πέρδικα και στην Παραμυθιά.