Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Έως τις 30 Ιουλίου ισχύουν οι άδειες κυνηγετικών όπλων


Έως και τις 30 Ιουλίου παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εσωτερικών.


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών στα Αστυνομικά Τμήματα ή στα Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους.

Υπενθυμίζεται, ότι η παράλειψη των κατόχων των κυνηγετικών όπλων για μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών συνιστά παράνομη κατοχή για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.