Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Βραβείο στο έργο της Αρχαίας Νικόπολης από την Europa Nostra


Ένα από τα επτά μεγάλα βραβεία της οργάνωσης Europa Nostra έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το πρόγραμμά της «Αειφόρος Ανάπτυξη στο Αιγαίο».

Η ανακοίνωση των βραβείων έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο της Ταορμίνα στη Σικελία Τα πρώτα βραβεία, το καθένα αξίας 10.000 ευρώ, απονεμήθηκαν σε σχέδια στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Το σπουδαίο έργο της Αρχαίας Νικόπολης πήρε επίσης ένα από τα υπόλοιπα 21 βραβεία που δίνει η Europa Nostra.

Στο μήνυμά του, ο κ. J án Figel', ευρωπαίος επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας, υπογραμμίζει ότι τα επιλεχθέντα σχέδια και τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτά « δείχνουν ότι διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει μόνον την αποκατάσταση και τη συντήρηση αντικειμένων του παρελθόντος αλλά και τη μεταφορά και την ενσωμάτωση της κοινής μας κληρονομιάς στην καθημερινή μας ζωή».

Τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν από την Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Infanta Do ña Pilar de Borb ón , πρόεδρο της Europa Nostra , και από έναν εκπρόσωπο του επιτρόπου κ. Figel '. Τα βραβεία αποτελούν αναγνώριση εξαιρετικών προσπαθειών διαφύλαξης, έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και ειδικών υπηρεσιών για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς.

Ελληνικές διακρίσεις

Οι ελληνικές διακρίσεις είναι πολύ σημαντικές, καθώς και φέτος ο συναγωνισμός ήταν σκληρός: υποψήφια ήταν 140 έργα και προγράμματα από 24 χώρες. Όπως σημειώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το βραβευμένο πρόγραμμά της, «τα νησιά του Αιγαίου είναι αναμφίβολα τόποι μοναδικής ομορφιάς παγκοσμίως. Αυτοί οι μικροί και ολιγοπληθείς τόποι, ορεινοί ή ημιορεινοί, συχνά άνυδροι, χαρακτηρίζονται από περιορισμένους φυσικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους, οικονομική δραστηριότητα μικρής κλίμακας και σύγκρουση χρήσεων γεωργίας - τουρισμού - οικιστικής ανάπτυξης.

Σήμερα, το αναπτυξιακό μοντέλο στα νησιά του Αιγαίου στηρίζεται στη "μονοκαλλιέργεια" της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και διασκέδασης, που οδηγεί στη συνεχή δόμηση (ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια κ.τ.λ.). Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης οδηγεί μεσοπρόθεσμα στην καταστροφή του τουριστικού προϊόντος, που δεν είναι άλλο από τη μοναδικότητα των τοπίων των νησιών αυτών».

Η Europa Nostra βράβευσε το πρόγραμμα για τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα και την παρακίνηση του τοπικού πληθυσμού να προστατεύσει το περιβάλλον του δημιουργώντας μια εναλλακτική δυναμική για την τοπική οικονομία.

Ο φάκελος της Νικόπολης, που συντάχθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του έργου (πρόεδρος είναι ο έφορος αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Ζάχος), περιελάμβανε το πρόγραμμα δράσης που εφαρμόστηκε την τελευταία δεκαετία στον αρχαιολογικό χώρο και που αντιμετώπισε με επιστημονική οξυδέρκεια τις πολυεπίπεδες δυσκολίες αυτού του τεράστιου σε μέγεθος ερειπιώνα.

Προβολή σημαντικών πρωτοβουλιών

Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά , στις διάφορες κατηγορίες, 138 αιτήσεις και υποψηφιότητες από 24 χώρες , οι οποίες αξιολογήθηκαν επιτόπου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι καλύτερες από αυτές επιλέχτηκαν από μία από τις τέσσερις επιτροπές των βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια σειρά πρόσφατων συνεδριάσεων . Εικοσιοκτώ από αυτές επιλέχτηκαν για βράβευση, ενώ από αυτές τις 28 επιλέχτηκαν επτά για να τους απονεμηθεί το πρώτο βραβείο.

Το «Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Europa Nostra » θεσμοθετήθηκε το 2002 από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europa Nostra , με σκοπό την προβολή σημαντικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και προσαρμογή τους σε νέες χρήσεις, αναβάθμιση αστικού και αγροτικού τοπίου, ερμηνεία των αρχαιολογικών χώρων και μέριμνα για συλλογές έργων τέχνης . Απονέμονται επίσης βραβεία για έργα στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και για έργα ευαισθητοποίησης, που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και για ειδικές υπηρεσίες για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς από φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις .

Σκοπός των βραβείων είναι η προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας στην πρακτική της διαφύλαξης καθώς και η ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς . Λειτουργώντας ως παράδειγμα, το βραβείο αποσκοπεί επίσης να ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες και έργα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα βραβεία χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος της ΕΕ «Πολιτισμός», το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού· στην ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων, και στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου . Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επίσης το «Βραβείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το «Βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το «Ευρωπαϊκό βραβείο σύγχρονης μουσικής Border Breakers