Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Το πραγματικό αγροτικό ζήτημα...πίσω απ΄το ''φασισμό'' των μπλόκων.

.
Το 25% εώς 30% των χρημάτων που συνολικά εισπράττουν οι Ελληνες παραγωγοί προέρχεται από επιδοτήσεις της ΚΑΠ και μόνο το υπόλοιπο από την αγορά.
Στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και στη Γαλλία η εξάρτηση από τις επιδοτήσεις δεν ξεπερνά το 10% με 14%..

Η κατάσταση της αγροτικής μας οικονομίας είναι ανησυχητική. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της είναι πολύ χαμηλή, με το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο στο κόκκινο, ιδίως με τις χώρες της Ε.Ε. Η ψαλίδα τιμών παραγωγού και κόστους παραγωγής εξελίσσεται εις βάρος του αγροτικού εισοδήματος. Το μέλλον δείχνει αβέβαιο...

Είναι λάθος να συνδέεται το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική γεωργία με την.. παγκόσμια οικονομική κρίση και την ύφεση που δοκιμάζει την πραγματική οικονομία της χώρας μας. «Το γεωργικό εισόδημα της χώρας μας δεν επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, αλλά από τις εγχώριες διαρθρωτικές αδυναμίες». Οφείλεται ειδικότερα στην ατελή και στρεβλή διασύνδεση των παραγωγών με τις αγορές των προϊόντων και των παραγωγικών τους εφοδίων.

Η εξάρτηση, εξάλλου, αυτού καθαυτού του γεωργικού εισοδήματος από τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ είναι πολύ υψηλή. Το εικοσιπέντε έως τριάντα τοις εκατό των χρημάτων που συνολικά εισπράττουν οι Ελληνες παραγωγοί προέρχεται από επιδοτήσεις της ΚΑΠ και το υπόλοιπο από την αγορά. Στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και στη Γαλλία η εξάρτηση από τις επιδοτήσεις δεν ξεπερνά το δέκα με δεκατέσσερα τοις εκατό. Η αγορά εκεί προσπορίζει συντριπτικό ποσοστό των εισπράξεων στους αγρότες παραγωγούς.

Από άποψη παραγωγικότητας, το μέσο μεροκάματο πλήρους απασχόλησης στον αγροτικό τομέα (στοιχεία 2008) παράγει στη χώρα μας αξία οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ το χρόνο. Οι αντίστοιχες επιδόσεις στην Ιταλία είναι δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ, στην Πορτογαλία μόλις τέσσερις, ενώ στην Ισπανία και τη Γαλλία από εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ η καθεμία.

Η οικονομική ύφεση πλήττει, ωστόσο, τους κλάδους που προσφέρουν εισόδημα και απασχόληση στους πληθυσμούς της αγροτικής ενδοχώρας, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τον τουρισμό, τις οικοδομικές εργασίες, τα δημόσια έργα, μεταποιητικές και εμπορικές δραστηριότητες. Ερευνες διαπιστώνουν ότι εδώ και χρόνια τα εξω-αγροτικά εισοδήματα καλύπτουν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του συνολικού εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών.

Η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή γεωργικό τομέα δεν είναι ένδειξη συρρίκνωσης της γεωργίας. Αυτό είναι αναχρονιστικό και ανιστόρητο επιχείρημα. Στην πραγματικότητα είναι σύνδρομο της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου. Αρκεί οι ενεργοί παραγωγικά αγρότες να είναι στην πλειονότητά τους ηλικιακά ακμαίοι και επαρκώς καταρτισμένοι. Αρκεί να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο.

Το ζήτημα, ωστόσο, για μετά την κρίση είναι η αναθεώρηση του προτύπου ανάπτυξης της χώρας, με τη γεωργία και την οικονομία της υπαίθρου βασικούς παράγοντες της πράσινης ανάπτυξης. Το μεταρρυθμιστικό όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι εφικτό, αρκεί να μην υποτιμηθούν οι δυσκολίες συντονισμού και οι αντιστάσεις.

Παραγωγική και οικολογική υποβάθμιση της γεωργίας μας οφείλονται κυρίως στο αναχρονιστικό και απαξιωμένο θεσμικό σύστημα που την πλαισιώνει. Ενα «σύστημα» που στόχο έχει να αναπαράγει τα προνόμιά του και να διευρύνει τις επιρροές του. Πράγματα που πέτυχε με την απερχόμενη νεοδημοκρατική διακυβέρνηση.
Aν.Κόρακας

http://greece-salonika.blogspot.com/2010/01/blog-post_1103.html