Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Εκτός ΕΣΠΑ το αεροδρόμιο Ιωαννίνων


Οριστικά εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ μένει το μεγάλο έργο του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συνάντησαν τεράστια προβλήματα εξ αρχής, αρκετές φορές οι εργασίες διακόπηκαν και ουσιαστικά προχωρούν μετ΄ εμποδίων.

Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις μελέτες, ακόμη και μετά τις διορθώσεις που έγιναν από το Πολυτεχνείο, καθιστούν ανέφικτη την ένταξη του έργου και την χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου Θεσσαλίας και Στερεάς, γεγονός που θα εξασφάλιζε σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωσή του.
Για τα έργα στο αεροδρόμιο είχαν δεσμευτεί πάνω από είκοσι εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αποδεσμεύεται πλην των πέντε εκατομμυρίων που θα διατεθούν για την τοποθέτηση τυφλού συστήματος προσγείωσης.
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας «το ποσό στόχευε στο να ενταχθεί το έργο του αεροδρομίου που χρηματοδοτούνταν από το εθνικό πρόγραμμα και παρουσίαζε προβλήματα χρηματοδότησης. Από τον έλεγχο των στοιχείων προκύπτει ότι το αεροδρόμιο Ιωαννίνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη και συνεπώς η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μπορεί να μειωθεί στα 5,1 εκατομμύρια ώστε να καλυφθεί η χρηματοδότηση ILS.
Η εξέλιξη αυτή σαφώς δεν είναι ευνοϊκή καθώς η μόνη πηγή χρηματοδότησης είναι πλέον οι εθνικοί πόροι, που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.

http://www.epiruspost.gr/ipiros/3099-2010-04-09-08-18-59.html