Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Τοξικά απόβλητα ΧΥΤΑ σε ποτάμι;


Σοβαρή καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι
Για ανεξέλεγκτη διαρροή «τοξικών στραγγισμάτων» στον ποταμό Κωκκυτό που παράγονται στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου κάνει λόγο η Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ με καταγγελία της προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς, το Δήμο Παραμυθιάς, τη Διεύθυνση Υγείας Νομαρχίας Θεσπρωτίας και το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Θεσπρωτίας.
.
Σύμφωνα με την καταγγελία υπάρχουν σοβαρότατες παρατυπίες και καταστρατηγήσεις των διατάξεων, σχετικά με την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Αντικειμενικός σκοπός της καταγγελίας – τονίζει η Επιτροπή - αποτελεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος όχι μόνο στο Καρβουνάρι αλλά στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Παραμυθιάς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προδρομίου, Ζερβοχωρίου καθώς και η προστασία του Κωκκυτού, παραπόταμου του Αχέροντα.
«Δυστυχώς, με το ξεκίνημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι αρχικές ανησυχίες των κατοίκων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής», υποστηρίζει η Επιτροπή Αγώνα στην καταγγελία της και προσθέτει ότι τα τοξικά στραγγίσματα των απορριμμάτων διαρρέουν ανεπεξέργαστα (δεδομένου ότι καμιά επεξεργασία δεν γίνεται, παρά την σχετική πρόβλεψη στην Άδεια λειτουργίας), κατ’ ευθείαν από τις δεξαμενές, στο ρέμα που συμβάλλει σε μικρή απόσταση με τον ποταμό Κωκκυτό.
Καταγγέλλουν τον άμεσο κίνδυνο ολοκληρωτικής καθίζησης των δεξαμενών στραγγισμάτων, από έντονες ρηγματώσεις που έχουν ήδη εμφανιστεί εδώ και καιρό, καθώς και την παντελή έλλειψη στεγανότητάς τους, όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα και βεβαιώνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτουν και οι οποίες αποκαλύπτουν σοβαρότατης έκτασης ρηγματώσεις - καθιζήσεις που υπάρχουν και στις δεξαμενές κατάντη του ΧΥΤΑ αλλά και στην περίφραξη.
Καταγγέλλουν ακόμη την αδιάκριτη εναπόθεση αποβλήτων στο χώρο, στα οποία διακρίνονται με γυμνό οφθαλμό ότι περιλαμβάνονται απαγορευμένα για το ΧΥΤΑ υλικά (ελαστικά αυτοκινήτων, δοχεία περιέχοντα υγρά, απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας κλπ).
«… Το γεγονός αποτελεί φυσική συνέπεια δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί από τον υπεύθυνο Φορέα Διαχείρισης κανένα πρόγραμμα μείωσης του όγκου των συλλεγόμενων…», υπογραμμίζουν στην καταγγελία και προσθέτουν:
«Καταγγέλλουμε την λειτουργία ενός τέτοιου είδους έργου χωρίς την κατάλληλη παροχή νερού τόσο για τις ανάγκες λειτουργίας του, όσο και για την πυροπροστασία του. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμιά σύνδεση του έργου με το δίκτυο ύδρευσης.
Καταγγέλλουμε την μη ενημέρωση των κατοίκων της γύρω περιοχής για το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, το οποίο φαίνεται ανύπαρκτο, αν λάβουμε υπόψη την «αδυναμία» εντοπισμού διαρροής στραγγισμάτων, που καταγγέλλεται…».
Καταλήγοντας στην καταγγελία της η Επιτροπή Αγώνα ζητάει από τις υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην λεπτομερειακή διερεύνηση των παραπάνω καταγγελιών, για τον καταλογισμό ευθυνών, για τις άμεσες ενέργειές, ώστε η διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται με την πρέπουσα διαδικασία που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, πράγμα που θα επιβάλλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
«… Ελπίζοντας ότι οι διοικητικές δομές της χώρας μας απέχουν από τις γνωστές νοοτροπίες των δεκαετιών του ’50 και ανταποκρίνονται σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου αναμένουμε την απάντησή σας σε εύλογο χρονικό διάστημα…», καταλήγουν.