Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

12 μήνες επιπλέον παράταση για τα Stage των Δήμων


Κατά 12 μήνες παρατείνονται όλα τα προγράμματα Stage των Δήμων τα οποία είχαν αρχική 18μηνη διάρκεια και αρκετά είχαν ήδη λήξει, σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Δ.Σ του ΟΑΕΔ .

Το πρόγραμμα, που είχε καταρτισθεί τον Ιούλιο του 2007 αφορούσε στην τοποθέτηση 8.000 ανέργων ηλικίας 22 έως 40 ετών σε ΟΤΑ, α΄ και β΄ βαθμού και είχε διάρκεια 18 μήνες.Με την απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα παρατείνεται για 12 επιπλέον μήνες μετά το πέρας των 18 μηνών.

Στην παράταση των 12 μηνών μπορούν να συμμετάσχουν και εκείνοι οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα για τους οποίους οι 18 μήνες άσκησης είχαν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ.Η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.